kompletna-ginekoloska-obrad

  • Ginekološki bimanuelni pregled
  • Vaginalni i cervikalni brisevi
  • Kolposkopija
  • PAPA (Papanicolau) bris
  • Ginekološki ultrazvučni pregled
  • Pregled dojki – ultrazvuk dojki
  • PAPA dojki
  • Video kolposkopija – prezentacija na ekranu sa kolor snimkom kolposkopskog nalaza na izveštaju