O B A V E Š T E NJ E

Ordinacija “ Dr ĆORAC” neće raditi od 23.07.2020. – do 16.08.2020.god. zbog korišćenja kolektivnog godišnjeg odmora.

Sa radom počinjemo 17.08.2020. godine u 09 h.

Beograd, 02. 07 .2020.g.

Direktor,
Dr Zorica Ćorac


Pošaljite nam E-mail