O B A V E Š T E NJ E

Ordinacija “ Dr ĆORAC”  neće   raditi  od  25.07.2020. – do 16.08.2020.god. 

zbog  korišćenja  kolektivnog  godišnjeg  odmora.                                     

Sa  radom  počinjemo  17.08.2020. godine u  09 h.


Pošaljite nam E-mail