• Polipektomija
  • Biopsije
  • Aplikacija ili ekstrakcija spirale
  • Incizija apscesa gll.Bartholini
  • Incizija apscesa dojki
  • Eksplorativne i frakcionirane eksplorativne kiretaže
  • Serklaž – cerclage
  • injektovanja cross – linkovane hijaluronske kiseline u derm “ velikih usana“ (labia major) i vaginu.