OBAVEŠTENјE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

(politika privatnosti)

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Specijalistička ginekološko-akušerska ordinacija dr Ćorac Zorica,vas ovim putem obaveštava o informacijama u vezi sa obradom podataka o ličnosti i to:

  • Rukovalac podataka o ličnosti je Specijalistička ginekološko-akušerska ordinacija dr Ćorac Zorica, Beograd, Ulica Cvijićeva 128/II/7.
  • Imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti je dr Ćorac Zorica, kontakt adresa na koju se možete obratiti sa pitanjima i zahtevima u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti jeste: zcorac@mts.rs.
  • Lica koja imaju pristup vašim podacima su zaposleni koji bi, sobzirom na poslove koje obavlјaju u Specijalističkoj ginekološko-akušerskoj ordinaciji dr Ćorac Zorica, trebalo da budu upoznati sa njima i to samo u obimu koji je neophodan za obavlјanje poslova.
  • Pravni osnov obrade, odnosno prikuplјanja, beleženja i razvrstavanja vaših ličnih podataka je vaša saglasnost. Davanje saglasnosti za obradu podataka je dobrovolјno.
  • Prava lica na koje se podaci odnose u vezi sa obradom podataka ol ičnosti:

Lice na koje se podaci odnose imaju pravo na pristup, ispravku ili brisanje podataka, kao i pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor i pravo na opoziv pristanka u bilo  koje vreme. Lice na koje se podatak odnosi ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za pristup informacijama odjavnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

  • Specijalistička ginekološko-akušerska ordinacija dr Ćorac Zorica garantuje fizičkim
  • licima, čije podatke obrađuje, sva prava predviđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Takođe se obavezuje da podatke prikuplјene kroz web-formulare, ankete, newsletter-e, e-mail korespodenciju ili na bilo koji drugi način, neće davati, pokazivati, iznajmlјivati niti prodavati trećim licima. Prikuplјeni podaci neće biti objavlјivani ili na bilo koji način zloupotreblјeni.
  • U okviru sadržaja internet prezentacije Specijalistička ginekološko-akušerska ordinacija dr Ćorac Zorica postoje linkovi koji upućuju na internet prezentacije drugih vlasnika. Ordinacija neće biti odgovorna za bilo kakvu direktnu, indirektnu, posledičnu ili drugu štetu nastalu korišćenjem linkova ni internet prezentacija.
  • Specijalistička ginekološko-akušerska ordinacija dr Ćorac Zorica zadržava pravo da modifikuje ovu politiku privatnosti poštujući zakone i druge propise Republike Srbije.