radiotalasna-hirurgija

  • Kondilomi
  • Lečenje ranica na grliću materice
  • Biopsije
  • Loop ekscizije
  • Konizacija